* Google, כמשווק צד שלישי, משתמשת בקובצי cookie כדי להציג מודעות באתר Apper.
* בעזרת השימוש בקובץ cookie של DART, יכולה Google להציג למשתמשים מודעות בהתאם לביקור שלהם באתר Apper ובאתרים אחרים באינטרנט.
* משתמשים רשאים לבטל את השימוש בקובץ cookie של DART על ידי ביקור בבמדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google.